PERNILLE DANNESKIOLD LASSEN

  • Speciallæge i gynækologi og obstetrik 2009
  • Disputats om hormonbehandling og hjertekarsygdom 2001
  • Specialist i kikkertkirurgi
  • Tidligere overlæge ved Gynækologisk Afdeling i Roskilde og Odense
  • Klinisk lektor ved Københavns Universitet 2013-2017
  • Operatør på Nørmark Privathospital

HANNE BINDERUP

  • Uddannet sekretær
  • Mangeårig erfaring indenfor det gynækologiske speciale
  • Tidligere ledende lægesekretær på Gynækologisk Afdeling i Roskilde